PRIVACY

Bij Feel Good TentEvent respecteren wij uw privacy en gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Bedrijfsgegevens
Feel Good TentEvent organiseert met veel plezier al ruim twintig jaar bijzondere zakelijke en particuliere evenementen in de natuur. Zowel buiten als binnen in onze speciaal ontworpen sfeervolle tenten voorzien van alle luxe faciliteiten en technische voorzieningen. Wij richten ons graag op een bijzondere sfeer en beleving het hele jaar door. Om u op correcte en persoonlijke wijze te kunnen benaderen verzamelen we persoonsgegevens.

Hieronder vindt u de volledige informatie van Feel Good TentEvent:

Naam: Feel Good TentEvent BV
Adres: Heemskerklaan 18
3742 AL Baarn
Website: www.feelgoodtentevent.nl
E-mail: info@feelgoodtentevent.nl
Telefoon: (035) 524 2772
KVK-nummer: 31046474
BTW-nummer: NL8185.09.946.B01
Welke gegevens worden door ons gebruikt en waarom?
Persoonsgegevens van klanten worden door Feel Good TentEvent verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
 • Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De overeengekomen opdracht, schriftelijke en mondelinge aanvragen

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Feel Good TentEvent de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam organisatie
 • Adres organisatie
 • Betalingsgegevens
 • Gegevens t.b.v. de verstrekking van dranken en voedingswaren (waaronder medische gegevens wanneer er sprake is van een dieet)
 • Informatie met betrekking tot uw boeking

Delen van persoonsgegevens met derden
Feel Good TentEvent verstrekt alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Feel Good TentEvent bewaart persoonsgegevens voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Feel Good TentEvent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Feel Good TentEvent maakt gebruik van betrouwbare beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Feel Good TentEvent verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Feel Good TentEvent.